• Aktuális
 • Iskolánkról
 • Tanfolyami tájékoztató
 • Tandíjak és vizsgadíjak
 • Elérhetőség
 • Hivatalos adatok
 • Statisztika
 • Letöltés

Üdvözlünk az NK és K Autósiskola honlapján!

KRESZ tanfolyam E-LEARNING rendszerben is!

 

Nagy Kálmán vagyok, pár szóval szeretném bemutatni iskolánkat. 2002-ben alapítottuk meg korábbi cégünkbõl autósiskolánkat, amelyet családi vállalkozásban feleségemmel együtt működtetünk. Évente 40-50 jelentkezõt tanítunk meg az autóvezetés szinte minden fortélyára, így az elmúlt évek alatt, több mint 400 tanuló vett részt képzésünkön. Iskolánk, filozófiánk lényege az, hogy a jelentkezõ ne csak jogosítványt szerezzen, hanem meg is tanuljon autót vezetni.

Feleségem elméletet és gyakorlatot egyaránt oktat, én csak a gyakorlatot oktatom, több mint 30 éves szakmai tapasztalatommal. A tantermünk a XI. kerületben található a Móricz Zsigmond körtérnél. A gyakorlati órákat él-Budán, Budán, valamint Budaörsön tartjuk.nagykalman

Amennyiben szeretnél bõvebbet megtudni képzésünkkel kapcsolatban, szeretettel várunk irodánkban!

 

 

Nagy Kálmán iskolavezető

A tanfolyamra való felvétel az ügyfélfogadási idõben, vagy az elsõ foglalkozás elõtt beiratkozáskor, a jelentkezési lap kitöltésével történik.

E-learning (KRESZ) tanfolyam választása esetében az alábbiak teendők:

 1. Jelentkezési lap kitöltése az alábbi linken: https://ekapu.nkh.gov.hu/kgh/
 2. Az NKH honlapján generált file-formátumokat küldje el e-mailben az nkkautosiskola@gmail.com email címre.
 3. Amennyiben nem elérhető az oldal, töltse le ezt a jelentkezési lapot, majd küldje át számítógéppel kitöltve a fenti e-mail címre.
 4. Az E-learning tanfolyam megrendelése a beérkezett jelentkezési dokumentáció, valamint az elméleti (KRESZ) tanfolyamdíj befizetése után történik. Banki átutalás esetén, az átutalásról szóló igazolást is elfogadjuk. Kérjük a folyamat meggyorsítása érdekében mellékletben csatolja.
 5. A E-learing képzést, sikeres jelentkezés után iskolánk rendeli meg az E-Eudactio Zrt.-től. A rendszer használatával kapcsolatos minden tájékoztatást a jelentkezéskor megadott e-mail címre kapja a Tanuló.
 6. Az e-learning KRESZ tanfolyam elvégzéséről mind a Tanuló, mind az iskola megkapja az igazoló dokumentumokat, mellyel megkezdődhet a gyakorlati képzés.

Tanfolyamra történõ beiratkozás feltételei:

 • Orvosi alkalmasság igazolás, melyet a háziorvostól lehet beszerezni.
 • Elõírt életkor betöltése: minimum 16,5 életév
 • Jelentkezési lap közbiztonsági kérdéseinek való megfelelés.
 • Írni és olvasni tudás
 • 8 általános iskola elvégzése

Vizsgára bocsátás feltételei:

 • A tanfolyamra való felvétel feltételeinek teljesítése
 • Az elméleti, majd a gyakorlati oktatás kötelezõ óraszámainak teljesítése
 • A megfelelõ összegű - késõbb részletezett - vizsgadíj befizetése
 • Az elméleti vizsgánál 17 éves életkornál legfeljebb három hónappal fiatalabb kor betöltése
 • A gyakorlati vizsgánál 17. életév betöltése

A járművezetõi tanfolyam kötelezõ óraszámai:

 • Elmélet: 28 óra. Az elméleti órák idõtartama: 45 perc.
  • 20 óra közlekedési ismeretek
  • 4 óra járművezetés elmélete
  • 4 óra szerkezeti és üzemeltetési ismeretek
 • Járművezetés gyakorlat: 29 óra. A gyakorlati órák idõtartama: 50 perc
  • 9 óra járműkezelés (rutin)
  • 14 óra városi vezetés
  • 4 óra országúti vezetés
  • 2 óra éjszakai vezetés
  • Járművezetés gyakorlati vizsga: 1 óra

Az elméleti oktatatás elõírt óraszámain a részvétel kötelezõ. Hiányzás pótlása konzultációs pótfoglalkozásokon történik, melynek óradíja: 1.000.- Ft. Az elméleti tanfolyam elvégzése után a jelölt az elméleti tantárgyakból vizsgát tesz. Sikeres vizsga után kezdhetõ meg a gyakorlati oktatás.

Közúti elsõsegélynyújtás tanfolyam
Elsõsegélynyújtás ismeretek vizsgájának megszerzéséhez iskolánk tanfolyamot szervez és a résztvevõket csoportos vizsgára jelenti. Felmentést nyer a vizsga alól, aki egészségügyi képesítéssel rendelkezik, vagy 1984. január 1. után szerzett valamely járműkategóriában vezetõi engedélyt, vagy járművezetõi igazolványt.

Tandíjak:

2016.10.01-től

 • Elméleti tandíj (e-learning):               24.000.- Ft
 • Gyakorlati tandíj:      
  • Alapóra:           3.400.- Ft
  • Pótóra:             3.400.- Ft
 • eü-tanfolyam:                  8.000.- Ft

Vizsgadíjak:

 • Elméleti vizsga:               4.600.- Ft
 • Forgalmi vizsga:            11.000.- Ft
 • Eü vizsga:                       7.900.- Ft
  A pótvizsga díja megegyezik a vizsgadíj összegével.


Iroda

Cím: 1221 Budapest, Tatárka u. 15

1114 Budapest, Villányi út 10. földszint 2.

e-mail: nkkautosiskola@gmail.com

Bankszámla szám: CIB Bank 10701520-69727076-51100005


Gyakorlati oktatás
XI. kerület, Dél- Budapest és környéke, Budatétény, Budaörs, Szigetszentmilós

Kresz vizsga helyek
Cím: 1119 Budapest, Petzvál József u. 39.
Telefon: 371-3030
Megközelítés:

41, 47, 18-as villamos
(Bártfai utcai megálló)

Cím: 1195 Budapest, Vas Gereben u. 2-4.
Telefon: 348-2060
Megközelítés: 50-es villamossal

Elsõsegélynyújtás vizsga helyek
Cím: Budapest, II. kerület, Moszkva tér 3.
Budapest, IX. kerület, Mester u. 38.
Budapest, XI. kerület, Erõmû u. 8.

Nyilvános cégadatok

Hivatalos adatok
Név: NK & K Autósiskola Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségű Társaság
(röv.: NK & K Autósiskola kft)
Cím: 1221 Budapest, Tatárka u. 15.
Bankszámla szám: CIB Bank 10701520-69727076-51100005
Cg. j. szám: 01-09-689355
Képzési engedély száma: FV/KV/28/A/116/2/2006.
Iskolavezetõ: Nagy Kálmán
Ügyfélfogadás címe: 1221 Budapest, Tatárka u. 15.
Ügyfélfogadás ideje: szerda 17-19 óráig


A képzés felügyeleti szerve

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Cím: 1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.
Telefon:
460-2202
Levélcím:
1576 Budapest 141., Pf. 25


Egyéb fontos tudnivalók

 • A Tanuló mentesülhet az egyes tantárgyak hallgatása és vizsgája alól a 24/2005. IV. 21. GKM rendelet 3 számú melléklet 4. pontjában foglaltak alapján.
 • A Tanuló köteles a járművezetésre alkalmas állapotban (nem áll alkohol, drog és gyógyszer befolyásoló hatása alatt) megjelenni a gyakorlati oktatáson.
 • Gyakorlati oktatatás során a Tanulónak joga van az elõre megbeszélt órát 48 órával a megbeszélt idõpont elõtt a gyakorlati oktatójánál lemondani.
 • Amennyiben 24 órán belül mondja le az órát, úgy a megbeszélt idõpont "meg nem jelent" órának minõsül.
 • A nem teljesített ("meg nem jelent") órát alapóra esetén pótolni kell. Ez a vizsgára jelentés feltétele. Az órapótlás anyagi következményét a Tanuló viseli. Díja a pótóra díjával kerül elszámolásra.
 • Amennyiben a gyakorlati vezetés az Oktató hibájából marad el (műszaki hiba, járhatatlan útviszonyok, stb.), úgy az órát az Oktató maradéktalanul pótolja.
 • Késés esetén mindkét fél 20 percet köteles várni.
 • Öt sikertelen elméleti vizsga után az adott tárgyból a tanfolyamot meg kell ismételni.
 • A közlekedési alapismeretek vizsga két évig érvényes, az érvényességi idõ egy alkalommal, újabb kétéves idõtartamra meghosszabbítható, a vizsga lejártától számított fél éven belül tanfolyam-mentesen tett sikeres közlekedési alapismeretek vizsgával.
 • A sikeres elméleti vizsgától számított két éven belül az összes vizsgát be kell fejezni.
 • Sikertelen elméleti és egészségügyi vizsga esetén, a tanuló intézi a pótvizsgára való jelentkezést, a gyakorlati vizsga ismétlése esetén a jelentkezést az Oktató intézi.
 • Öt sikertelen forgalmi vizsgát követõen, rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat (PÁV) "járművezetésre pszichológiailag alkalmas" minõsítése szükséges a további gyakorláshoz és vizsgázáshoz.
 • A vezetõi engedély kiadása az okmányirodán történik. A vezetõi engedély kiállításához szükséges igazolást a Nemzeti Közlekedési Hatóság hivatalában (1119 Budapest, Petzvál József u. 39.) lehet átvenni (személyesen vagy meghatalmazott útján) a sikeres forgalmi vizsgát követõ harmadik, negyedik munkanapot követõen. A vizsgaigazolás kiadásának feltétele a sikeres Elsõsegélynyújtás vizsgáról kiállított igazolás bemutatása.

 

Az iskola képzésével kapcsolatos statisztikai adatok

Vizsga sikerességi mutató

   Elmélet Forgalom
   2015 2015 2015 2015
   2. 3. 2. 3.
   - - - 27,27%

Átlagos képzési óraszám

Gyakorlat
2015 2015
2. 3.
- -

 

Letölthető dokumentumok

Tanfolyami tájékoztató doc

Szerződés doc

Jelentkezési adatlap doc